Siden desember 2014 har Ing Stein Knutsen as vært 100% eiet av OTIS verdens største heisfirma med over 60 000 ansatte og en del av UTC ( www.otis.com )
x

Melding om Coronavirus (COVID-19)

Klikk på linken for å se hvordan selskapet håndterer den pågående Korona pandemien.