Siden desember 2014 har Ing Stein Knutsen as vært 100% eiet av OTIS verdens største heisfirma med over 60 000 ansatte og en del av UTC ( www.otis.com )

REFERANSER

Valkendorfsgate 6 i Bergen

Published on Tuesday, October 22, 2013

Valkendorfsgate 6 i Bergen

Comments (0)Number of views (10306)

Author: SuperUser Account

Categories: 2012 og seinere

Tags:

AVDELINGER

Kontakt oss

AVDELINGER

Kontakt oss