Siden desember 2014 har Ing Stein Knutsen as vært 100% eiet av OTIS verdens største heisfirma med over 60 000 ansatte og en del av UTC ( www.otis.com )

REFERANSER

22

Oct

2013

Valkendorfsgate 6 i Bergen

22

Oct

2013

Barkaleitet - 15 heiser

Ved Barkaleitet Borettslag i Åsane utenfor Bergen ferdigstiller Ing Stein Knutsen as i disse dager 15 stk nye heiser. 

22

Oct

2013

Haraldsgaten

22

Oct

2013

Skagen brygge Haugesund

Største leilighetsprosjektet gjennom tidene i Haugesund.

 
123

AVDELINGER

Kontakt oss

AVDELINGER

Kontakt oss