HEISER ING. STEIN KNUTSEN AS – Heismontør | Heisleverandør | Bergen

MODERNISERING

I mange tilfeller tilfredsstiller ikke eldre heiser dagens krav til sikkerhet og bruksområde. Eldre heiser har også høyere driftsutgifter.
Vi har oppgradert og bygget om / rehabilitert et betydelig antall eldre heiser. Bedriften har alltid fokusert på å benytte leverandører av heismateriell med den beste kvaliteten på levert materiell og sluttprodukt. Ing. Stein Knutsen AS har samarbeid med ledende leverandører av reservedeler til alle typer heiser og alle fabrikater. Vi har et stort eget reservedels lager i Bergen for å betjene alle våre service kunder

VI HAR OVER 45 ÅRS ERFARING I VÅRT FAG

I Desember 2014 ble Ing. Stein Knutsen AS kjøpt av Otis AS og har siden det vært eid av et av verdens største heisfirma med over 60.000 ansatte på verdensbasis.
Scroll To Top

Melding om Coronavirus (COVID-19)

Klikk på linken for å se hvordan selskapet håndterer den pågående Korona pandemien.