DØGNBEMANNET 24 TIMER

ÅPNINGSTIDER: KONTORTID FRA 07.00 - 15.30

Avdeling Bergen

Ing. Stein Knutsen | Janaflaten 10 | 5179 GODVIK

 • Tlf 55191020
 • post@heis-knutsen.no

Avdeling Haugesund

Besøksadresse : Austmannaveien 11 | 5537 Haugesund
 • Tif 52905208
 • post@heis-knutsen.no

KONTAKTPERSONER

Jan Erik Toft

Daglig Leder

 • Tlf 906 40 750
 • Janerik.Toft@heis-knutsen.no

Espen Brurås

Nysalg / Totalutskiftninger

 • Mob 903 60 676
 • espen.bruras@heis-knutsen.no

Arild Hellevik

Arbeidsleder nyinstallasjoner

 • Mob 482 83 664
 • Janerik.Toft@heis-knutsen.no

Nicklas F. Nilsson

Salg moderniseringer

 • Mob 916 12 100
 • Janerik.Toft@heis-knutsen.no

Lars Vidar Tveit

Arbeidsleder service og reparasjon

 • Mob 482 85 172
 • larsvidar@heis-knutsen.no

Ann Kristin Andersen Hitland

Salg/Service/Reparasjoner

 • Mob 954 72 718
 • annkristin@heis-knutsen.no

Bjørn Tvedt

Avdelingsleder Haugesund

 • Mob 481 02 538
 • bjorn@heis-knutsen.no

Terese Vatn

Kontorleder / faktura ansvarlig reparasjoner

 • Tel 55191020
 • Mob 913 36 830
 • terese.vatn@heis-knutsen.no

SEND FORESPORESEL