HEISER ING. STEIN KNUTSEN AS – Heismontør | Heisleverandør | Bergen

Gulating Lagmannsrett

Ing Stein Knutsen as startet i november 2010 montasje av 4 stk maskinromsløse wire heiser til Gulating Lagmannsrett sitt nybygg vis a vis rådhuset i Bergen. Heisene går over 9 etasjer.
 Heisene leveres av høy kvalitet beregnet til bygninger med intensiv heisdrift. Vi takker Statsbygg for denne store ordren.
Scroll To Top

Melding om Coronavirus (COVID-19)

Klikk på linken for å se hvordan selskapet håndterer den pågående Korona pandemien.