HEISER ING. STEIN KNUTSEN AS – Heismontør | Heisleverandør | Bergen

ØVRE ÅRDAL

TIDENES STØRSTE HEISPROSJEKT PÅ VESTLANDET.

Vi monterer 66 stk heiser og sjakter på utsiden av eksisterende boligblokker. Heisene går fra kjeller til 4 etasje. Vedlagte foto viser en av de ferdige heissjaktene med heis ferdig montert.
Prosjektet løper i hht fremdriftsplan, og vi har god koordinering mot alle involverte fag via våre dyktige prosjektledere og våre dyktige heismontører.

Bilder

Scroll To Top

Melding om Coronavirus (COVID-19)

Klikk på linken for å se hvordan selskapet håndterer den pågående Korona pandemien.